Üye Girişi | Üye Ol

Gizlilik

ECCO AYAKKABI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı (“Gizlilik Politikası”), Ecco Ayakkabı Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan işbu internet sitesi (“Site”) üzerinden, Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçilerinin (“Veri Sahibi”) Şirket ile paylaştığı veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin (“Kişisel Veriler”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmek ve Kişisel Verilerin Şirket tarafından nasıl işlendiğini, Veri Sahipleri Site’nin çeşitli bölümlerine girmeden ve Kişisel Verilerini vermeden önce onlara açıklamaktır.

Lütfen aşağıdakileri dikkatle okuyarak Kişisel Veriler ile ilgili görüş ve
uygulamalarımıza ve bu verileri nasıl işleyeceğimize dair fikir edinin.

Veri Sahipleri, işbu Gizlilik Politikası ile Kişisel Verilerinin aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında kullanılabileceğini, saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul ederler. 

İşbu Gizlilik Beyanı, Site’den bağlantı sağlanan diğer web siteleri için geçerli değildir. Bu bağlantılar aracılığı ile diğer web sitelerine girmeniz halinde bu sitelerin gizlilik politikalarına onay vermenizi öneririz.

 

Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Veri Sahipleri’nin adı, adresi, fatura adresi, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, ödeme kart bilgileri, iş ile ilgili olarak girilen bilgiler (özgeçmişler, medya talepleri vb.) dahil ancak sınırlı olmamak üzere,   Sitedeki formları doldurmak suretiyle veya telefon, e-posta ya da diğer kanallar aracılığıyla bize temin edilen bilgiler toplanacak ve işlenecektir.  

Veri Sahipleri,  Site’ye girdiklerinde aşağıdaki bilgiler otomatik olarak toplanır.

 • Kullanıcı bilgisayarının İnternete bağlanırken kullandığı İnternet protokolü (IP) adresi, tarayıcının türü ve sürümü, saat dilimi ayarı, tarayıcının eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platformu gibi teknik bilgiler;
 • Tam Tek Biçimli Kaynak Bulucu (URL), Siteye giriş, Sitede gezinme ve Siteden çıkıştaki tıklama davranışı (tarih ve saat dahil), sayfa yanıtlama zamanları, karşıdan yükleme hataları, belli sayfaların ziyaret süreleri, sayfa etkileşim bilgileri (örneğin sayfayı kaydırma, tıklama ve fare ile gezinme), Sitede arama yapılan kelimeler, sayfadan çıkmak için kullanılan yöntemler dahil Veri Sahipleri’nin ziyaretleri hakkında bilgi;

 

İşlenen Kişisel Verilerin Niteliği

Şirketimizin Site işlevlerine dair kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için yıldızla işaretlenmiş kutularda talep edilen kişisel verilerin temin edilmesi zorunludur. Talep edilen hizmetler için gereken zorunlu kişisel verilerin temin edilmemesi – ya da eksik veya hatalı bilgi temin edilmesi – halinde bu faaliyetlerin yerine getirilmesi imkansız hale gelecektir. Öte yandan isteğe bağlı kişisel verilerin hiçbirinin ya da bir kısmımın temin edilmemesi veya hatalı bilgi temin edilmesi halinde ise hizmetlerde herhangi bir aksama olmayacaktır.

İşbu Gizlilik Politikasında belirtilen hükümlere tabi olmak kaydıyla, Şirket, Veri Sahiplerinin Site’nin herhangi bir kısmına girdiği yorumları ve tariflerini gizli bilgi olarak değerlendirmeyecek olup herhangi bir sınırlama olmadan ücretsiz olarak tarifleri bu şekilde yayınlayabilir, dağıtımını yapabilir, kullanabilir veya değiştirebilir, uyarlayabilir ve geliştirebilir.

 

Kredi Kartı Bilgileri

Kredi Kartı bilgileri, Şirket tarafından sadece ödemenin işlenmesi için saklanmaktadır.

Herhangi bir sipariş için alternatif bir ödeme yöntemi (örn. PayPal veya diğer bir alternatif ödeme yöntemi) seçilmesi halinde, başvuru veya satın alma işlemini işlemek için gerekli olan kişisel ve finansal bilgiler, doğrudan, ödemenin işlenmesiyle bağlantılı olabilecek her bir hizmet sağlayıcıya temin edilmektedir. Bu programları idare eden şirketler, Şirketten bağımsızdır ve kendi gizlilik politikalarına sahiptirler.

 

Verilere Kimler Erişebilmektedir? 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerim Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,  Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgililerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılması, Site aracılığıyla sunulan çeşitli hizmetleri temin edilmesi ve yönetilmesi ve kullanıcıların bu hizmetlerle ilgili taleplerinin yerine getirilmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgilileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından geliştirilen ve/veya üretimimiz olan ürünlerin etkileri hakkında geri bildirimlerin alınması, soruların cevaplandırılması ve ilgili araştırmaların yapılması, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Site’nin yönetilmesi ve arızanın giderilmesi, veri analizi, testler, araştırma, istatistik ve denetim amaçlı iç işlemlerin yerine getirilmesi, Site hakkında güncelleme bilgilerinin gönderilmesi amaçlarıyla Şirket ve yurt dışındaki kuruluşlar dahil olmak üzere ECCO Grup içerisindeki diğer bir kuruluşa, Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile ve Şirketimiz tarafından Veri İşleyen olarak tayin edilmiş olan üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder. 

 

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 

Kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin detaylı bilgilere ECCO Ayakkabı Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Veriler ve Çocuklar

Sitede yer alan hizmetler, çocuklara yönelik olarak düzenlenmemiştir. İlgili mevzuat tarafından izin verilen durumlar hariç olmak üzere, 18 yaşından küçüklerden ya da bu kişiler hakkında web siteleri üzerinden bilerek kişisel veriler talep edilemez ya da elde edilemez.

18 yaşından küçüklerin, Şirket’e ait Site’yi velilerinden veya vasilerinden izin almaksızın kullanmalarından, bu sitelere bilgi sunmak, üye olmak, form doldurmak gibi işlemlerde bulunmalarından Şirket sorumlu tutulamaz.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, 

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını 

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. 


Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. 

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizin, Şirket’in internet sitesinde (tr.ecco.com) yayımlanan Başvuru Formunun,

 • yazılı ve ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bahar Sokak No: 13 River Plaza K:5 B. Böl. 10 Şişli İstanbul adresine veya
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla ya da mobil imzanızla ya da veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle tr-info@ecco.com adresine iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yukarıda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Bir e-posta listesi aboneliğinden çıkmak için lütfen Şirketten aldığınız herhangi bir e-posta veya diğer bir iletişimde yer alan talimatları izleyin.

 

İrtibat

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili soru, yorum ve talepleriniz bizim için önemlidir, lütfen bizimle iletişime geçin.

ECCO Ayakkabı Ticaret Limited Şirketi

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 River Plaza Kat:5 Bağımsız Bölüm No:10 Şişli / İstanbul

Telefon: 0212 317 67 00

E-posta:  tr-info@ecco.com

 

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızda yapılacak her tür değişiklik bu sayfada ilan edilecektir. Gizlilik Politikamızda meydana gelen güncelleme ve değişiklikleri görmek için lütfen sayfayı sıkça kontrol edin.